KARDIOLOGICKÁ AMBULANCE CORMEDICO S.R.O.

Poskytujeme komplexní ambulantní péči v oboru kardiologie.

Léčbu vedeme dle aktuálních doporučení Evropské a České kardiologické společnosti. Využíváme k tomu moderní přístrojové vybavení.

Úzce spolupracujeme s krajskými komplexními kardiovaskulárními centry – FN Ostrava a FN Olomouc.

AKTUALITYAntigenní testování na covid 19

Antigenní testování na COVID-19

Nově provádíme antigenní testování na COVID-19 z okraje nosní dutiny na počkání.

Pokud potřebujete potvrzení do práce, ke kadeřníkovi či jiné služby můžete se kdykoliv v pracovní době stavit a na  počkání Vám provedeme antigenní test a vydáme potvrzení o výsledku. Platnost testu je 72 hodin.

Provádíme také testování firem.WARFARIN VS NOAK

Užíváte Warfarin při léčbě fibrilace síní? Víte, že od tohoto roku Vám pojišťovna hradí nová orální antikoagulancia (NOAK) jako první volbu v léčbě fibrilace síní? Jaké jsou výhody těchto léků oproti Warfarinu?

1. Stejná nebo vyšší účinnost v prevenci systémové embolizace, zejm. cévní mozkové příhody.

2. Nižší riziko krvácivých komplikací.

3. Jednoduchost užívání bez nutnosti rutinních odběrů krve.

Pokud Vás tento moderní přístup v terapii fibrilace síní zajímá, objednejte se na vyšetření a zvážíme úpravu léčby přímo pro Vás.

JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍME?

elektrokardiogram

základní vyšetření v kardiologii spočívající ve zhodnocení elektrické aktivity srdce

Pulzní oxymetrie

neinvazivní metoda sloužící ke zjištění hladiny okysličené krve v tepenném řečišti, jejíž snížená hodnota může signalizovat srdeční, ale i plicní onemocnění

Echokardiografické vyšetření

neinvazivní zobrazení srdce pomocí ultrazvukových vln sloužící k posouzení funkce a struktury srdečních oddílů, chlopenního aparátu, zkratových vad, atd.

Zátěžová bicyklová ergometrie

speciální rotoped sloužící ke zhodnocení funkční zdatnosti, elektrické aktivity srdce a odhalení skrytých srdečních onemocnění při zátěži

Ambulantní monitorování krevního tlaku

24hodinová neinvazivní monitorace krevního tlaku

Holterovské EKG monitorování

24hodinová až 48hodinová monitorace elektrické aktivity srdce diagnostikující poruchy srdečního rytmu

"SEZNAMTE SE S NAŠIM TÝMEM"

MUDr. Tomáš Grézl

Kardiolog

  • Promoce na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v oboru všeobecné lékařství
  • Atestace z oboru kardiologie
  • Kardiovaskulární oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava

MUDr. Karel Vykoupil

Kardiolog

  • Promoce na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v oboru všeobecné lékařství
  • Atestace z oboru kardiologie
  • I. interní klinika – kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc

Kateřina Labónková

všeobecná sestra

  • Maturita na Střední zdravotnické škole v Opavě v oboru diplomovaná všeobecná sestra
  • Pomaturitní specializační studium na ARIP Fakultní nemocnice Ostrava

NAŠE ORDINACE

Podívejte se, jak to u nás vypadá.

KONTAKT

Nádražní 1987/44
792 01 Bruntál

MUDr. Tomáš Grézl
Po 7.00 – 16.00
Út 7.00 – 15.00

MUDr. Karel Vykoupil
St 7.00 – 16.00
Čt 7.00 – 15.00

Pá 7.00 – 12.00